Atendentes

Athena

ONLINE R$ 1,00 p/min Consulte Agora

Esmeralda

OCUPADO R$ 1,00 p/min Consulte Agora

Adara

OCUPADO R$ 1,00 p/min Consulte Agora

Carmen Cigana

OFFLINE R$ 1,00 p/min Ver Perfil

Anita Cigana

OFFLINE R$ 1,00 p/min Ver Perfil

Dalila

OFFLINE R$ 1,00 p/min Ver Perfil

Estrela

OFFLINE R$ 1,00 p/min Ver Perfil

Irian

OFFLINE R$ 1,00 p/min Ver Perfil

Jade

OFFLINE R$ 1,00 p/min Ver Perfil

Laurita

OFFLINE R$ 1,00 p/min Ver Perfil

Lidiane

OFFLINE R$ 1,00 p/min Ver Perfil

Luara

OFFLINE R$ 1,00 p/min Ver Perfil

Lucyana

OFFLINE R$ 1,00 p/min Ver Perfil

Mara

OFFLINE R$ 1,00 p/min Ver Perfil

Myria

OFFLINE R$ 1,00 p/min Ver Perfil

Rubi

OFFLINE R$ 1,00 p/min Ver Perfil

Zafira

OFFLINE R$ 1,00 p/min Ver Perfil

Tricia

OFFLINE R$ 1,00 p/min Ver Perfil